مطالب

پرونده اساتید

مدرسان گرامی که مایل به همکاری در ترم آینده با این مرکز می باشند هر چه سریع تر فایل مورد نظر راه بر روی cd تکمیل نموده و تا تاریخ 94/4/24 از ساعت 9 الی 12 به امور مدرسان سرکار خانم جمشیدی تحویل نمایید.

دستور العمل تهیه  CD دانلود کنید

فایل های قرار داده شده در CD را دانلود کنید

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی