وام شهریه

متقاضیان دریافت وام شهریه که قبلا وام دریافت کرده اند جهت ثبت در خواست وام خود در نیمسال اول 95-96 به آدرس http://bp.swf.ir و دانشجویانی که برای بار اول متقاضی وام می باشند به امور دانشجویی مرکز (خانم مرتضوی ) مراجعه نمایند.

مهلت مراجعه :95/5/30

ساعت مراجعه :8الی 12

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی