دفاع پروژه پایانی

بسمه تعالی

 

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم

تاریخ دفاع پروژه پایانی از مورخ 26/04/95 لغایت 15/05/95 می باشد که در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 الی 16 برگزار میگردد. بدین منظور لازم است که دانشجویان محترم پس از هماهنگی با استاد راهنما از تاریخ 05/4/95 الی 15/04/95 جهت تکمیل فرم دفاع به امور کلاسها آقایان امیر حاجی و امینی خواه مراجعه نمایند.

توجه نمایید که ظرفیت دفاع در هر روز محدود میباشد و بنابراین هرچه سریعتر جهت تعیین وقت اقدام نمایید.

یک هفته قبل از تاریخ دفاع استاد داور مشخص شده و دانشجو باید مدارک و مستندات پروژه شامل گزارش نهایی و برنامه های الکترونیکی خود را را به استاد راهنما و استاد داور تحویل نماید.

مدیر گروه

7/3/95

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی