آدرس تلگرام مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی

دانشجویان عزیز آدرس کانال تلگرام مرکز علمی کاربردی

telegram.me/markazjahad

@markazjahad

می باشد با ما همراه باشید از این پس اطلاع رسانی فعالیتهای مرکز از این طریق انجام می شود.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی