تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری

 مهلت ثبت نام دوره های کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری مهر 94 تا روز سه شنبه مورخ 94/6/24  تمدید گردید جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org مراجعه نمایید.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی