اطلاعیه تغییر زمان امتحانات نیمسال دوم 93-94

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به بخشنامه م/94/616 مورخ 94/2/20 سرپرست محترم معاونت سنجش و خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی زمان امتحانات پایان نیمسال جاری از 1 تیر لغایت 13 تیر 94 به 16 تا 28 خرداد ماه تغییر یافته است دانشجویان می بایست با مراجعه سامانه سجاد ساعت و روز های امتحان های خود را دنبال نمایند

خدمات آموزشی و پژوهشی

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی