پروژه 93-2

 

قابل توجه دانشجویان که در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 درس پروژه پایانی را گرفته اند.

مراحل اقدام :

1-دریافت فرم پروژه از سایت .در فرم مذکور باید قبل از چاپ، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و رشته به صورت تایپ شده درج شود.

       فرم را دانلود کنید

2-مراجعه به جناب آقای مهندس شور انگیز برای تعیین استاد پروژه در تاریخ دوشنبه 93/12/18 در سالن مرکز ساعت 9 صبح

3-مراجعه به استاد مربوطه جهت تعیین موضوع پروژه در اسرع وقت

4 - تحویل فرم تکمیل شده که به امضا استاد مربوطه رسیده است به آقای مهندس شورانگیز  حداکثر تا 93/12/24

5-دریافت فرم تایپ شده پروژه از خانم مدام دو هفته کاری بعد از تحویل فرم تکمیل شده (بند 4)

6-مهلت تحویل پروژه 94/04/30 خواهد بود و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد کسانیکه موفق به تحویل پروژه نشوند باید در ترم بعد مجددا آن را اخذ نمایند

تذکر مهم-درس پروژه دانشجویانی که در تاریخ های تعیین شده مراجعه نکنند و یا در مهلت تعیین شده فرم تکمیلی خود را تحویل ننمایند حذف می شود و مسئولیت آن بعهده دانشجو می باشد.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی