خدمات دندانپزشکی

خدمات دندانپزشکی معاینه و تشخیص رایگان و درمان با تخفیف ویژه به مناسبت 16 آذر روز دانشجو دانشجویان جهت نام نویسی و کسب اطلاعات بیشتر به بخش فرهنگی مراجعه نمایند .

مهلت مراجعه : چهارشنبه93/9/5

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی