جهت تاییدیه انتخاب واحد1-93

اطلاعيه

تمامي دانشجويان هر چه سريعتر براساس جدول ذيل وفقط درتاريخ وساعت اعلام شده جهت تائيد انتخاب واحد نهائي با بهمراه داشتن پرينت انتخاب واحد از هردو سايت به آموزش مركزمراجعه نمائيد. عدم مراجعه جهت تائيد انتخاب واحد بمنزله انصراف از تحصيل خواهد بود.

تذكر:ضمنا" دانشجويان كارشناسي جهت تائيدانتخاب واحد مي بايست كارنامه كارداني را نيز بهمراه داشته باشند.

رشته تحصيلي

روز وساعت مراجعه

رشته تحصيلي

روز وساعت مراجعه

كاردان فني برنامه سازي كامپيوتر

شنبه 26/7/93     

از ساعت11-30/8

مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي

دوشنبه28/7/93

از ساعت11-30/8

كاردان فني شبكه هاي كامپيوتري

شنبه 26/7/93     

از ساعت11-30/8

مهندسي فناوري سيستمهاي سخت افزار رايانه اي

سه شنبه 29/7/93

از ساعت11-30/8

كاردان فني سيستمهاي رايانه اي(مونتا‍ژ)

شنبه 26/7/93     

از ساعت11-30/8

مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري

سه شنبه 29/7/93

از ساعت11-30/8

كاردان فني ابزار دقيق

شنبه 26/7/93     

از ساعت11-30/8

كارداني نرم افزار كامپيوتر

سه شنبه 29/7/93

از ساعت11-30/8

كاردان فني ربات

يكشنبه 27/7/93

از ساعت11-30/8

كارداني سخت افزار كامپيوتر

سه شنبه 29/7/93

از ساعت11-30/8

كاردان فني اينترنت وشبكه هاي گسترده

يكشنبه 27/7/93

از ساعت11-30/8

كارداني فناوري اطلاعات وارتباطات

چهارشنبه30/7/93

از ساعت11-30/8

مهندسي فناوري اطلاعات-فناوري اطلاعات

يكشنبه 27/7/93

از ساعت11-30/8

كارشناسي تكنولوژي  نرم افزار كامپيوتر

چهارشنبه30/7/93

از ساعت11-30/8

مهندسي فناوري امنيت اطلاعات

يكشنبه 27/7/93

از ساعت11-30/8

كارشناسي تكنولوژي سخت افزار رايانه اي

چهارشنبه30/7/93

از ساعت11-30/8

مهندسي فناوري تجارت الكترونيك

دوشنبه28/7/93

از ساعت11-30/8

كارشناسي تكنولوژي فناوري اطلاعات

چهارشنبه30/7/93

از ساعت11-30/8

مهندسي فناوري برنامه نويسي تحت وب

دوشنبه28/7/93

از ساعت11-30/8

حسابداري

چهارشنبه30/7/93

از ساعت11-30/8

مهندسي فناوري طراحي صفحات وب

دوشنبه28/7/93

از ساعت11-30/8

 

 

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی