کارورزی

اطلاعیه درس کارورزی

دانشجویان محترم که درس کارورزی را اخذ نموده اند باید مراحل ذیل را جهت گذراندن کارورزی انجام دهند

 فرآیند آموزش درس کارورزی

 1-انتخاب واحد در سایت سجاد

2-شرکت در کلاس توجیهی با حضور مدرس مربوطه الزاميست و تاريخ آن در شروع ترم به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد. عدم حضور در كلاس توجيهي غيبت محسوب شده و از نمره دانشجو كسر مي گردد.

 3-معرفی و هماهنگی و انتخاب محل کارورزی توسط مسئول كارورزي ودانلود معرفي نامه کارورزی از سایت و تأئید رییس مرکز  و ارجاع آن به محل کارورزی جهت امضاء و مهر محل کارورزی

فرم معرفی نامه کارورزی را دانلود کنید

 4-مراجعه به مسئول كارورزي جهت تحويل فرم تائيد شده واعلام شروع دوره کارورزی ،كه مهلت تحويل فرم در شروع ترم به اطلاع دانشجو خواهد رسيد – عدم حضور دانشجو پس از انقضاي مهلت تعيين شده به منزله حذف درس کارورزی است.

5-حضور درمحل کارورزی ( 240 ساعت ) تکمیل فرمهای گزارش کارورزی كه شامل گزارش روزانه و خلاصه گزارش نهایی مي باشد و این فرمها روی سایت  قابل مشاهده و دانلود می باشد.

  6-ارسال خلاصه گزارش نهایی کارورزی به پست الکترونیکی مدرس ، حداکثر تا تاریخ اعلام شده در شروع ترم

 7-تحویل معرفی نامه کارورزی و تحویل گزارش روزانه به مدرس کارورزی حداکثر تا تاریخ تعيين شده

  8-ثبت نمره توسط مدرس کارورزی در سامانه سجاد

9- تحويل كاربرگ 6-213(ارزيابي نهائي كارورز)توسط استادمربوطه به امورفارغ التحصيلان تا تاريخ تعيين شده

 دانلود فرم های گزارش کارورزی (فرم گزارش روزانه و خلاصه گزارش نهایی)

**فرم گزارش روزانه کارورزی را دانلود کنید

 ** فرم خلاصه گزارش نهایی  کارورزی را دانلود کنید(نام فایل را با :نام و نام خانوادگی دانشجو -فرم خلاصه گزارش نهایی ذخیره و بعد ارسال گردد)

* گزارش کارورزی خود را به استاد مربوطه تحویل دهید

**  به ازای هرهفته کارورزی یک برگ گزارش هفتگی و به ازای هرماه یک برگ گزارش ماهانه بایدتکمیل شود.

***جهت تنظیم گزارش کارورزی حتما به استاد مربوطه مراجعه فرمایید.

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی