پرداخت شهریه

  دانشجویان محترم حداکثر تا تاریخ 93/1/23 جهت پرداخت شهریه دانشگاه جامع به سامانه سجاد مراجعه فرمایند در غیر این صورت انتخاب واحد آنان حذف می گردد.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی