مدارك ثبت نام كارداني ترمي 2-92, دانلود فرم ثبت نام

فرم ثبت نام را دانلود  كنيد

مدارک لازم جهت ثبت نام كارداني

1- اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن

2- اصل كارت ملي ودو برگ تصوير آن

3- رسيد پستي درخواست تائيديه تحصيلي ديپلم و تصوير آن(حتما براي دوره سه ساله متوسطه)

4- اصل ديپلم متوسطه و يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد(فقط براي فارغ التحصيلان 92) با مهر و امضا مدير دبيرستان به انضمام دو برگ تصوير آن

5- اصل فرم تاييديه معدل جهت فارغ التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.

6- 8 قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری بدون آرایش و با پشت زمینه سفید

7-  اصل كارت پايان خدمت يا كارت معافيت  و دو برگ تصوير آن

8- براي برادران مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به مقررات وظيفه عمومي مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نماید ، با توجه به كدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در دفترچه راهنماي پذيرش مراجعه نمايند

9- گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر بالاترين مقام مسؤل، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار براي پذيرفته‌شدگان شاغل

10-           ثبت نام آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون پذیرفته شده اند، به صورت مشروط بوده و ثبت نام قطعی آنان منوط به تأیید سهمیه آنان توسط ارگان مذکور می باشد. بدیهی است چنانچه سهمیه مذکور توسط ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگیرد قبولی آنان ملغی خواهد شد.

11-           تهيه فرم ثبت نام از سايت http://www.shiraz.iastjd.ac.ir  يا از كافي نت مركز  و به صورت كامل تكميل کنند.

12-           ثبت نام از تاريخ 05/11/92 لغايت 07/11/92 از ساعت 8:30 لغايت 11:30 مي باشد بجر روز های پنجشنبه و جمعه.

13-           یک عدد پوشه به رنگ :

   اينترنت و شبكه هاي گسترده :آبی                                  برنامه سازي كامپيوتر:قرمز   

 شبكه هاي كامپيوتري :سبز                                                سيستم هاي كامپيوتري : نارنجي            ربات : آبی  

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی