ساعات تشکیل کلاس کاربینی استاد شورانگیز

ساعات تشکیل کلاس کاربینی

برگزاری روز های  کلاس:

یکشنبه :22 دی ماه 92     ساعت 13:30 الی 16   

دوشنبه :23 دی ماه 92     ساعت 13:30 الی 16

مکان تشکیل کلاس :

طبقه 5 سالن اتاق 501

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی