مدارك لازم جهت ثبت نام كارشناسي ترمي

 

مدارک لازم جهت ثبت نام كارشناسي ناپيوسته

1- دو سري تصوير تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت

2- دو سري تصوير و اصل كارت ملي جهت مطابقت

3- 8  قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری بدون آرایش و با پشت زمینه سفید

4-اصل و دو سري تصوير گواهينامه پايان دوره كارداني مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مدرك كارداني پيوسته آموزشكد ههاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش.

5-ریزنمرات دوره کاردانی با مهر و امضای دانشگاه یا موسسه مربوطه و دو برگ تصویر آن(دوره كارشناسي ناپيوسته)

6-تصوير كارت پايان خدمت، معافيت دايم كفالت، معافيت دايم پزشكي يا فرم كامپيوتري زمان صلح براي آقايان و اصل آن جهت مطابقت.

7-مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مندرج در صفحه 3 و 14 دفتر چه راهنماي آزمون مذكور مشخص نمايد (براي برادران).

8-تصوير آخرين فيش حقوقي و حكم كارگزيني يا قرار داد همكاري براي پذيرفته شدگان كه سهميه شاغل استفاده نموده اند و اصل آن جهت تاييد تصوير

9-اصل فرم استفاده از سهميه شاغل مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش دوره مذكور براي پذرفته شدگان متقاضي سهميه شاغلين

10-حكم كارگزيني و گواهي اشتغال به كار براي شاغلين نيروهاي مسلح از يگان مربوط.

جهت ثبت نام دوره كارشناسي ناپيوسته   از تاريخ 22/04/92 لغايت 29/04/92 از ساعت 30/8 الي 30/11 بجز روزهاي پنجشنبه و جمعه به طبقه 5 مراجعه نماييد.

یک عدد پوشه به رنگ :

مهندسی فناوري اطلاعات:سبز             مهندسي امنيت اطلاعات : نارنجي             مهندسي برنامه نويسي تحت وب : قرمز

مهندسي تجارت الكترونيك:آبي     مهندسي طراحي صفحات وب: سبز          مهندسي الكترونيك صنعتي:نارنجي    مهندسي سيستم هاي سخت افزاري:قرمز

فرم ثبت نام را دانلود كنيد

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی