كارگاه‌هاي تخصصي و كاربردي كامپيوتر – برق

 بر گزاري كارگاه‌هاي تخصصي و كاربردي كامپيوتر برق

شروع كارگاه‌ها از 8 تيرماه

مهلت ثبت نام : 2 تيرماه

براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن‌هاي 2303662 2344673 تماس حاصل نماييد.

دانشجويان مركز علمي كاربردي جهاددانشگاهي از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد.

 

 

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی