پيوند معنوي با خاندان عصمت و طهارت

مراسم قرائت زيارت عاشورا به همراه صرف صبحانه همه روزه (دهه اول محرم) از ساعت 7:30 در مسجد امام محمد باقر (ع) واقع در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

 

از كاركنان، دانشجويان و اساتيد محترم جهت شركت در اين مراسم معنوي دعوت به عمل مي آيد.

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی