قابل توجه دانشجويان ترم آخر

قابل توجه دانشجويان ترم آخر به اطلاع مي رساند كه جهت چك كردن مدارك فارغ التحصيلي خود هر چه سريعتر به آموزش(سركار خانم ضيايي) مراجعه نمايند .

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی