تماس با ما

تماس

نشانی:
شيراز خيابان زند نبش خيابان شهيد فقيهي مركز علمي كاربردي جهاددانشگاهي شيراز 713451966

تلفن: 0711-2333023-2355082

دورنگار: 0711-2336698

فرم تماس

ارسال پست الکترونیک. تمامی فیلد های مشخص شده با * می بایست پر شود.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی